040caffe-bar-m.jpgCaffe bar “M” osvojio je  4 mjesto u Dragovanjšćaku na ligi Prigorje 2007. Za “M” su nastupili Šimatić, K.Penić, Tuček, Golub, I.Penić, Šelebaj, J.Penić, M.Petković.A skupine su igrali i Marko Povrženić i Nikola Bucković