047-kefi.jpgCaffe bar “M” najbolji na Prekrižju. Krašićki dečki osvojili su turnir bez dva glavna igrača. Bili su bez dva skoro i najbolja igrača Vinogradara Nikole Bucković i Marka Povrženić jer su nastupili za drugu ekipu. Za “M” su igrali Šimatić, Golub, I.Penić, K.Penić, Tuček, M.Petković, J.Penić.