Radovi na pomoćnom igralištu u punom jeku, ekipa ljubitelja i podupornih članova sa upravom porezali grane na srušenim stablima na djelu zahvata novog terena. Sutra nastavljamo sa našim vjernim pomagačima braćom Hržic sa izvlačenjem tih istih stabala!