U izvanrednoj skupštini nogometnog kluba “Krašić” održanoj u srijedu u 20:00 sati, izabrana je nova uprava, a razriješena stara. Uprava je sa 13 članova smanjena na 11, a mjesto predsjednika pripalo je Zdravku Šimeckom, dva dopredsjednika Mario Tuček i Ivan Rotim, tajnik Zvonimir Ilijanić dok će blagajnu preuzet Tomislav Ilijanić. Još će se pridružit u upravnom odboru, Marijan Penić, Franjo Penić, Ivan Pužin, Matija Šimatić, Josip Ćuk i Matija Rajaković. U nadzornom odboru su Ivica Šimecki, Anđelko Mrakužić i Mihael Novosel. Na skupštini su prisustvovala 22 člana i prijatelja kluba. Kao što znamo, ova uprava je već vodila klub u prve dvije utakmice seniora, a nakon današnje skupštine postaje i službeno. Glavni cilj ove uprave je stabilizirat klub i baviti se najviše s djecom, koja su ovih godina bila u drugom planu.